Gert Lindgren strypt till döds i Ställdalen - Tingsrättsdom sida 1