Mordet i motionsspåret i Runby - Tingsrättsdom sida 1